Боловсон хүчний зөвлөгөө, мэдээллийн үйл ажиллагаа нь ажил хайгчдад зориулагдсан бөгөөд хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажил идэвхтэй хайж байгаа хувь хүмүүст яг тохирох ажлын байрыг идэвхтэй хайхад чиглэгддэг. Манай үйл ажиллагаа нь ажил горилогчдын хувийн шинж чанар, чадвар, ур чадварыг үнэлэхэд чиглэгддэг. Энэхүү үйлчилгээний нэг хэсэг нь мэргэжлээ зөв сонгоход мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, тухайн ирээдүйн энэ ажлыг сонирхогчын бэлэн байдлыг хангах эсвэл мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэхэд шаардлагатай давтан сургалтанд хамруулах явдал юм. Бид ажилчдадаа зөвлөгөө өгөх, орон байр, ажил руугаа явах унаагаар хангах гэх мэт стандартаас дээш үйлчилгээг үзүүлдэг.

Poradenská činnost pro zaměstnance (1)