Personální poradenství a informační činnost je určena pro uchazeče o zaměstní a zaměřuje se na aktivní vyhledávání adekvátní pracovní příležitosti pro fyzické osoby, které aktivně hledají své pracovní uplatnění na trhu práce. Naše činnost je zaměřena na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností uchazečů o zaměstnání. Součástí této služby je odborná asistence při výběru správného povolání, zabezpečení připravenosti uchazečů na toto budoucí povolání či zabezpečení potřebných rekvalifikací pro zvýšení své odborné kvalifikace. Našim zaměstnancům poskytujeme nadstandartní služby a servis, včetně poradenství, ubytování nebo dopravy do zaměstnání.

Poradenská činnost pro zaměstnance (1)