Ажил олгогчдод зориулсан боловсон хүчний зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр бид корпорацийн үйлчлүүлэгчдэд зориулсан өндөр мэргэшсэн ажилчдыг хайж олох ажлыг гүйцэтгэдэг. Бидний гол мэргэшсэн чиглэл бол үйлдвэрлэл, түгээлтийн компаниудад ажилчдыг хайж олох, тэднийг ажилд зуучлан элсүүлэх явдал юм. Цаашлаад манай байгууллага нь барилга, гагнуур, мэдээллийн технологи, харилцаа холбоо, худалдаа (худалдан авах, худалдан борлуулах), маркетинг, ложистик, нягтлан бодох бүртгэл, хууль эрх зүй, зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр мэргэшсэн ажилчдыг олж авах тал дээр анхаарч ажилладаг. Энэхүү үйл ажиллагааны нэг хэсэг нь сонирхогчдыг зар гарган олох, урьдчилан сонгох, ажилчдыг стандартын дагуу сонгон шалгаруулах (ажилд элсүүлэх) болон удирдах ажлын боловсон хүчний хайлт (өөрөөр хэлбэл Гүйцэтгэх судалгаа) юм. Бидний зорилго чармайлт бол үйлчлүүлэгчиддээ хангалттай анхаарал халамж тавьж, хүссэн ажлын байр, хөдөлмөрийн таатай нөхцлийг бүрдүүлэх хэлбэрээр хамтын амжилтанд хүрэх явдал юм. Бидний зорилго бол ажил олгогч болон ажилчдын аль алинд нь үйлчлүүлэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг хангах явдал юм.

Poradenská činnost pro zaměstnavatele (1)