Dịch vụ tư vấn cho nhân viên, tư vấn nhân sự a , cung cấp thông tin cho các ứng cử viên tìm việc làm o a chuyên tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp cho các cá nhân. Một phần trong dịch vụ của chúng tôi là hỗ trợ tìm việc làm phù hợp, đảm bảo rằng ứng cử viên đã sẵn sàng cho công việc mới cũng như đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Chúng tôi cung cấp cho nhân viên của mình những dịch vụ cao cấp và hỗ trợ giúp đỡ, bao gồm cả tư vấn, nhà ở và giao thông đi lại tới nơi làm việc.

Poradenská činnost pro zaměstnance (1)