Trung tâm giới thiệu việc làm chuyên môi giới các nhân sự làm việc trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là ngành công nghiệp sản xuất và chế biến (công nghiệp ôtô, máy móc, sản xuất nhựa, thực phẩm, xây dựng, công nghệ điện tử). Dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ số lượng nhân lực có tay nghề và trình độ, hỗ trợ giảm thiểu việc biến chuyển tạm thời do thiếu nhân lực 1 cách đột ngột trong công ty gây nên. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp thêm nhân lực có đủ khả năng làm việc đề ra, thông qua đọ́ có thể tạm thời thay thế cho những vị trí đang thiếu nhân lực. Chúng tôi chọn lựa nhân sự một cách kĩ lưỡng cùng với thái độ thân thiện của mình sẽ mang lại sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh khác. Nhân lực của chúng tôi đến từ châu Âu, châu Á và các nước thứ 3. Mục tiêu hàng đầu của chúng tôi chính là đảm bảo việc vận hành và sản xuất của công ty khách hàng luôn được suôn sẻ.