Dịch vụ tư vấn cho nhân viên

Dịch vụ tư vấn cho nhân viên, tư vấn nhân sự a , cung cấp thông tin cho các ứng cử viên tìm việc làm o a chuyên tìm kiếm các cơ hội việc làm phù hợp cho các cá nhân.

Dịch vụ tư vấn chủ lao động

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn nhân sự cho chủ lao động bằng việc tìm kiếm các nhân sự có tay nghề cũng như chuyên môn cao cho các công ty.

Môi giới việc làm

Dịch vụ chuyên môi giới nhân sự cho các ngành công nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, đặc biệt trong ngành sản xuất và chế biến (công nghiệp ôtô, máy móc, sản xuất nhựa, thực phẩm, xây dựng, kĩ thuật điện tử).