RAPASOL CZ байгууллагын хүчийг олж мэдээрэй

Хэрэв та зөв цагийг хүлээж байсан бол энэ боломжийг ашигла, учир нь яг одоо цаг нь иржээ. Бид таны төлөө энд байна!