• Vítejte ve světě průmyslových služeb

    My jsme RAPASOL INDUSTRIAL SERVICES

    Your construction partner

  • Poskytujeme průmyslové služby v oblasti logistiky a skladovacích zařízení.

    Montážní služby pro průmysl. My jsme rapasol industrial services.

Divize Rapasol Industrial Services

Divize průmyslových služeb se zaměřuje na poskytování montážních, demontážních a opravárenských služeb pro oblast logistiky. Tyto služby se zaměřují na realizaci projektů pro cílové zákazníky, jimiž jsou výrobní závody (např. oblast automotive, farmaceutický průmysl, potravinářský průmysl, modní a spotřebitelský průmysl apod.), celá řada logistických a distribučních center. Zaměřujeme se jak na malé, tak i na velké projekty v oblasti centrální Evropy.

Realizované projekty jsou charakteristické jak fyzickou, tak i časovou náročností, a proto dbáme na tyto vysoké nároky a je naší prioritou zabezpečit realizaci projektu do vymezeného časové intervalu. Našim zákazníkům garantujeme maximální dodržování bezpečnostních předpisů, dodržování norem (FEM, ČSN) a vysokou kvalitu odvedené práce. Náš tým je připravený realizovat Vaše projekty!

Typy podporovaných skladovacích systémů

Standardní skladovací systém, jež je využíván ve většině logistických center. Systém je instalován s jednou či dvojitou hloubkou. Jednotlivá paletová místa jsou vhodná pro většinu přepravních jednotek (EUR, CHEP, jednocestné či atypické palety, boxy či koše).

Spádový systém umožňuje práci na principu FIFO a LIFO. Jeho využití je možné tam, kde je požadováno umístění více palet stejného zboží do jedné pozice, tím dochází k úspoře prostoru i času při manipulaci s přepravní jednotkou. Konstrukce je tvořena z paletových regálů a válečkových drah s mírním sklonem, který zabezpečuje posun přepravní jednotky.

Systém otevřených regálů je charakteristický způsobem uložení přepravní jednotky, které jsou umístěny do nosných profilů, které jsou zavěšené do bočních nosných rámů. Díky perforaci nosných rámů je velmi snadné nastavení výšky uchycení nosných profilů, které zajistí možnost umístění přepravní jednotky o menší výšce, a tudíž zajistí efektivního využití volného prostoru.

Skladovací systém umožňující skladovat nestohovatelné paletové jednotky. Systém přináší výraznou úsporu skladovací plochy a umožňují skladovat i rozměrnější přepravní jednotky.

Policové regály jsou specifické svou variabilitou, jelikož je lze použít do kancelářských i skladovacích prostor. Tento typ regálového systému lze velmi jednoduchým způsobem doplnit např. o podlahy, případně schodiště či zábradlí, a tím lze vytvořit optimální vícepodlažní systém.

Zabýváme se montáží i dalších regálových systémů - konzolové regály, automatické regálové systémy, systémy pro větší objemy a další.

Objevte sílu společnosti RAPASOL CZ. SPOJTE SE S NÁMI JEŠTĚ DNES.

Pokud jste čekali na správný čas, využijte této příležitosti, neboť ten čas přišel právě teď. Jsme tu pro Vás!

portfolio.division5.6.title

Divize průmyslových služeb

Divize průmyslových služeb je samostatnou divizí společnosti RAPASOL, která svou činnost soustřeďuje na poskytování montážních služeb pro oblast logistiky. Divize aktivně působí po celé České Republice, Německu a Rakousku. Dlouhodobým cílem této divize je upevnění své pozice na trhu centrální Evropy a rozšíření pole působnosti i do jiných členských států Evropské Unie. Naší snahou je co možná maximální zdokonalování se ve své činnosti a zajišťovaní jednotlivým členům montážního týmu nejčerstvější informace z oblasti logistických systémů, zajišťování kvalitního školicího systému a rozšiřování znalostí i do příbuzných oblastí.

RAPASOL CZ s. r. o.

Společnost RAPASOL CZ s. r. o. je významnou společností v oblasti distribuce průmyslových produktů a služeb pro průmyslová odvětví.