Холбоо барих мэдээлэл Салбар тус бүрийн

Баглаа боодлын материал, баглах системийн алба
И-мэйл obaly@rapasol.cz
CNC боловсруулалт болон хамтран ажиллах үйл ажиллагааны алба
И-мэйл cnc@rapasol.cz
Олон улсын импорт, экспортын үйл ажиллагаа хариуцсан алба
И-мэйл obchod@rapasol.cz
Угсарлт, буулгалт болон засварын үйл ажиллагааны алба
И-мэйл montaze@rapasol.cz
Үйлдвэрлэлийн болон архитектурын гэрэлтүүлгийн алба
И-мэйл osvetleni@rapasol.cz
Хүний нөөцийн үйлчилгээ болон зуучилалын хөдөлмөр эрхлэлтийн алба
И-мэйл agentura@rapasol.cz