• VÍTEJTE VE SVĚTĚ PERSONÁLNÍCH SLUŽEB

    MY JSME

    RAPASOL AGENCY

    YOUR HUMAN RESOURCE PARTNER

  • NEDAŘÍ SE VÁM ZAJISTIT SI DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ PRACOVNÍ SÍLY?

    Jste na správném místě! Zajistíme Vám kvalitní a dostatečné množství pracovníků a Vy se tak můžete věnovat důležitějším činnostem.

DIVIZE RAPASOL AGENCY

PERSONÁLNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY A AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Divize personálních služeb je jednou z klíčových divizí společnosti RAPASOL CZ a zabývá se poskytováním poradenských a zprostředkovacích služeb pro naše klienty. Naším cílem je přistupovat ke každému zákazníkovi individuálně, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich jsou naše bohaté zkušenosti z oblasti obchodu a prodeje, kde je individuální přístup přímo úměrný firemnímu úspěchu. Dalším a tím nejpodstatnějším důvodem je ovšem rozdílnost našich jednotlivých klientů, mezi nimiž jsou patrné rozdíly ve výrobním procesu, způsobu řízení lidských zdrojů, obecné podnikové ideologii a samozřejmě i v rozdílnosti vizí a cílů. Koncepce naší společnosti spočívá v optimalizaci a tvorbě personálních služeb vytvořených na míru danému podnikatelskému subjektu.

Naší jasnou strategií je poskytovat služby, které umožní zabezpečit a zefektivnit problematiku řízení lidských zdrojů, a to jak menších, tak i těch největších klientů na českém a evropském trhu. Uvědomujeme si, že trh práce je rychle se měnící a neustále se vyvíjející oblastí české, ale i evropské ekonomiky, a proto je naší snahou monitorovat lokální a především globální trendy vývoje v daných zemích. Zjištěné analytické výsledky z našich výzkumů patřičně upravujeme a aplikujeme do námi nabízených individuálních služeb, čímž dochází k přenesení a sdílení těchto poznatků směrem k našim klientům. Našimi zákazníky jsou zejména výrobní a distribuční společnosti, které působí na trzích Evropské Unie i mimo ni. Koncepce našich služeb dokáže uspokojit i ty opravdu nejnáročnější klienty.

NABÍZÍME TYTO PERSONÁLNÍ SLUŽBY

 PORADENSKÁ ČINNOST PRO ZAMĚSTNANCE

Personální poradenství a informační činnost je určena pro uchazeče o zaměstní a zaměřuje se na aktivní vyhledávání adekvátní pracovní příležitosti pro fyzické osoby, které aktivně hledají své pracovní uplatnění na trhu práce. Naše činnost je zaměřena na posouzení osobnostních předpokladů, schopností a dovedností uchazečů o zaměstnání. Součástí této služby je odborná asistence při výběru správného povolání, zabezpečení připravenosti uchazečů na toto budoucí povolání či zabezpečení potřebných rekvalifikací pro zvýšení své odborné kvalifikace. Naší snahou je dostatečná péče o naše klienty, tak abychom dosáhly společného úspěchu v podobě zajištění požadované pracovní pozice a uspokojivých pracovních podmínek.

 PORADENSKÁ ČINNOST PRO ZAMĚSTNAVATELE

V oblasti personálně poradenských služeb určených pro zaměstnavatele se zabýváme vyhledáváním vysoce kvalifikovaných zaměstnanců pro naše korporátní klienty. Naší specializací je vyhledávání a nábor specializovaných pracovníků pro oblasti stavebnictví, sváření, IT, telekomunikace, obchodu (nákup a prodej), marketingu, logistiky, účetnictví, práva a poradenských služeb. Součástí této činnosti je inzerce a předvýběr uchazečů, standardní nábor zaměstnanců (tzv. Recruitment) a vyhledávání řídících pracovníků (tzv. Executive Research). Naším cílem je spokojenost našich klientů, a to jak na straně zaměstnavatele, tak i na straně zaměstnanců.

 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Oddělení agenturního zaměstnávání se specializuje na zprostředkování zaměstnanců do potřebných průmyslových oblastí, zejména do oblastí výrobního a zpracovatelského průmyslu (např. automotive, strojírenství, výroba plastů, potravinářství, stavebnictví a elektrotechnický průmysl. Služba zabezpečuje dostatečné množství kvalifikované pracovní síly a pomáhá zamezit dočasným výkyvům při náhlém nedostatku pracovních sil v daném podniku. Našim zákazníkům poskytujeme plnou podporu tak, aby přidělení zaměstnanci byli schopni vykonávat svou pracovní povinnost a dočasně tak nahradit chybějící pracovní sílu. Své zaměstnance si pečlivě vybíráme a to je faktor, který nás odlišuje od konkurence. Naši zaměstnanci jsou lidé z České Republiky, Asie a východní Evropy.

LETÁKY KE STAŽENÍ

Objevte sílu společnosti RAPASOL CZ. SPOJTE SE S NÁMI JEŠTĚ DNES.

Pokud jste čekali na správný čas, využijte této příležitosti, neboť ten čas přišel právě teď. Jsme tu pro Vás!

RAPASOL agency

Divize personálních služeb a agenturního zaměstnávání

Personální poradenství a agenturní zaměstnávání je významná a velmi rychle se rozvíjející divize společnosti RAPASOL. Cílem divize je zabezpečení požadavků našich zákazníků na zajištění kvalifikovaných pracovníků a dostatečného množství pracovní síly. Naší specializací je zejména oblast automobilového a zpracovatelského průmyslu, ovšem slibně se vyvíjející evropská a potažmo i světová ekonomická situace se týká i této divize, a tudíž nabízené personální služby směřují i do dalších oblastí. V současné době svou působnost zaměřujeme na Českou Republiku a státy centrální Evropy.

RAPASOL CZ s. r. o.

Společnost RAPASOL CZ s. r. o. je významnou společností v oblasti distribuce průmyslových produktů a služeb pro průmyslová odvětví.