• SPOLEHLIVOST, PROFESIONALITA A KVALITA

    TO JE RAPASOL

    YOUR INDUSTRIAL PARTNER

  • KOMPLEXNÍ NABÍDKA
    PRODUKTŮ A SLUŽEB

    PRO PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Vítejte na stránkách společnosti RAPASOL

Váš dodavatel průmyslových produktů a služeb

RAPASOL CZ je významný evropský distributor spotřebních průmyslových materiálů a rovněž se řadí mezi strategicky důležité poskytovatele služeb pro průmysl.

Portfolio společnosti je rozděleno do několika divizí, jejichž struktura a zaměření je koncipováno tak, aby v co největší míře uspokojilo potřeby i těch nejnáročnějších klientů a komplexně pokrylo veškeré požadavky dané dnešním stále se měnícím a vysoce konkurenčním prostředím.

Jednotlivé divizní produktové řady a služby jsou zaměřeny zejména pro podporu výrobních i obchodních společností v rámci centrální a západní Evropy. V důsledku široké působnosti firma RAPASOL CZ využívá strategických obchodních partnerů zejména ze zemí EU.

PROČ SPOLUPRACOVAT SE SPOLEČNOSTÍ RAPASOL?

DOKONALÁ ZNALOST PROSTŘEDÍ

Působení společnosti na trzích centrální a západní Evropy je umocněno zejména výbornou znalostí daných trhů, zákaznických potřeb a požadavků obchodních partnerů. Společnost RAPASOL CZ je připravena dále rozvíjet své působení na těchto trzích a přenášet nové poznatky a zkušenosti ze zahraničních trhů na trh tuzemský.

ZKUŠENÝ TÝM PROFESIONÁLŮ

Společnost disponuje lety osvědčenou firemní politikou, která si klade za hlavní cíl dlouhodobou spolupráci a maximální spokojenost zákazníků. K dosažení tohoto cíle je důležitým předpokladem vnitřní stabilita a zkušenost jednotlivých členů divizních týmů. Nezbytným předpokladem k dosažení tohoto cíle je vnitřní stabilita a zkušenost jednotlivých členů divizních týmů, neboť jsou to právě oni, kdo disponuje mnohaletými zkušenostmi a tvoří tak základní pilíř a předpoklad pro dlouhodobou spolupráci a kvalitu produktového portfolia.

KVALITA A SPOLEHLIVOST

Naše služby a produktové portfolio je vybíráno s nejvyšší pečlivostí a důrazem na vysokou kvalitu a spolehlivost daného řešení. Součástí naší dlouhodobé strategie je vyhledávání a analyzování nových trendů, produktů a služeb souvisejících přímo či nepřímo s oblastmi našeho působení, a to s hlavním cílem zajištění co možná nejkvalitnější podpory Vašeho podnikání, stabilního a dlouhodobého růstu.

SYNERGIE

SOUHRA A SPOLUPRÁCE

Spolupráce je nedílnou součástí při procesu dosahování úspěchu. Chceme být úspěšní a chceme být úspěšní společně s Vámi, s našimi partnery. Překážky Vašeho podnikání bereme za své výzvy a pomůžeme Vám je překonat.

ANALÝZA

DOKONALÝ ROZBOR

Proces podrobné analýzy považujeme za stěžejní pilíř fungování naší společnosti a za základní předpoklad úspěšného projektu.

BRAINSTORMING

GENERUJEME VÍCE NÁPADŮ

Každý projekt je řešený v kolektivním pojetí bez rozlišení velikosti a složitosti. Snažíme se myslet jinak a při tvorbě individuálních řešení se opírat o léty ověřené standardy a ty dále zlepšovat.

TESTOVÁNÍ

POUZE 100% ŘEŠENÍ

Nabízené produkty a služby důkladně prověřujeme a testujeme před uvedením do našeho portfolia. Poskytujeme tak pouze produkty a služby, kterým sami věříme.

PODPORA

NÁSLEDNÁ PÉČE

Kontakt se zákazníkem nekončí ve chvíli úspěšného dokončení projektu, prodejem vybraných produktů či poskytnutím našich služeb, je tomu právě naopak, v této fázi pro nás teprve vše začíná.

Objevte sílu společnosti RAPASOL CZ. SPOJTE SE S NÁMI JEŠTĚ DNES.

Pokud jste čekali na správný čas, využijte této příležitosti, neboť ten čas přišel právě teď. Jsme tu pro Vás!

DIVIZE SPOLEČNOSTI RAPASOL CZ

Komplexní nabídka materiálů a služeb pro průmyslová odvětví

RAPASOL PACKAGING

Divize obalových materiálů a průmyslových obalových řešení

RAPASOL PACKAGING

Divize obalových materiálů a průmyslových obalových řešení

RAPASOL INTERNATIONAL

Svět mezinárodních obchodních aktivit

RAPASOL INTERNATIONAL

Svět mezinárodních obchodních aktivit

RAPASOL AGENCY

Divize personálních služeb a agenturního zaměstnávání.

RAPASOL AGENCY

Divize personálních služeb a agenturního zaměstnávání.

RAPASOL MEDICAL

Distribuce lékařských potřeb a poskytování služeb

RAPASOL MEDICAL

Distribuce lékařských potřeb a poskytování služeb

RAPASOL LIGHTING

Distribuce architektonických a průmyslových svítidel. Projekční návrhy osvětlení.

RAPASOL LIGHTING

Distribuce architektonických a průmyslových svítidel. Projekční návrhy osvětlení.